onsdag 28 september 2011

Oslipat språkbruk av nysvensk lärare mot elev

DÖDSHOT En elev på Munkegärdeskolan i Kungälv blev dödshotad av sin nysvenske lärare vid ett flertal tillfällen. Det startade redan 2009 men först 2010 reagerade rektorn efter det att mamman åter besökt honom och förklarade att hennes barn hade blivit oupphörligen drabbad av nedsättande ord och hot som ”jag ska döda dig”.

Dock gick det sju veckor innan rektorn tog kontakt med läraren. Men när en anmälan landade på Skolinspektionens bord ändrade sig rektorn och hävdade att han hade pratat med läraren tidigare om hans språkbruk. Rektorn beskrev lärarens språk som ”oslipat” eftersom denne kom från ett annat land. Men det hade aldrig varit något problem tidigare med läraren, sade han. Så indirekt lade han alltså skulden på eleven.

Mamman berättade att hon redan 2009 varit till rektorn och klagat på lärarens sätt att behandla hennes barn. Skolinspektionen gjorde en stark markering att skolan borde ha agerat mycket tidigare och mycket skarpare mot en lärare som utsatte en elev för kränkande behandling. Munkegärdeskolan är nu tvungna att vidta åtgärder och dessa ska redovisas till Skolinspektionen senast den 21 december.

Törs vi gissa att det rörde sig om en svensk flicka och en manlig lärare? Annars skulle DO vara inkopplat för länge sedan.

Källa: Kungälvs-Posten 110927

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt