tisdag 17 maj 2011

Ett principiellt viktigt domslut ett löjeväckande straff

OFREDANDE PI har tidigare berättat om Sverigedemokraternas kaotiska valmöte den 8 september 2010 på Hoppets Torg i Jönköping. Tre vänsterextremister dömdes i mars i år för att ha stört mötet. Nu har ytterligare en person dömts för att ha ofredat Kent Ekeroth vid sammankomsten.

Vid valmötet satt Kent Ekeroth tillsammans med två partikamrater i fåtöljer och berättade i mikrofon om SDs politik. En bit från företrädarna anordnades en motdemonstration som med oväsen störde Sverigedemokraternas möte.

Vid ett tillfälle gick två personer, däribland Mårten Carlsson, fram och satte sig på torget blott ett par meter framför de tre företrädarna för Sverigedemokraterna.

Mårten Carlsson hade en mugg med sig, som han hävdar innehöll vatten. Efter en stund reste sig Mårten Carlsson upp och kastade iväg muggen i riktning mot Kent Ekeroth och lämnade platsen.

Händelsen fångades på videofilm, där det framgår att del av vätskan i muggen träffade Kent Ekeroths kavaj.

Händelsen medförde att Sverigedemokraterna kort avbröt mötet och bad polis gripa Mårten Carlsson, vilket den gjorde.

Av förhör med polismannen Martin Claesson framgår att i samband med att Mårten Carlsson reste sig upp uttryckte han också att han inte gillade Sverigedemokraternas budskap.

Mårten Carlsson har uppgett att han blev irriterad på Sverigedemokraternas politik men hävdar att avsikten inte var att muggen skulle träffa Kent Ekeroth utan att han bara slängde iväg muggen när han lämnade platsen.
.

Jönköpings tingsrätt

Tingsrätten konstaterar att det förhållandet att Mårten Carlsson satte sig på torget bara någon enstaka meter framför de tre företrädarna för Sverigedemokraterna i sig framstår som provocerande och inte alls nödvändigt för att han ska kunna höra vad de tre sade.

Med hänsyn till att Mårten Carlsson kastade i väg muggen mot företrädarna från Sverigedemokraterna på endast någon meters avstånd måste han ha insett att muggen eller vätskan i den kunde träffa föredragshållarna och hans handlande kunde störa sammankomsten.

Han har varit likgiltig för om så skedde. Mårten Carlsson kan därför inte undgå ansvar. Han ska dömas för störande av allmän sammankomst och ofredande. Han ska dömas för båda gärningarna i s.k. brottskonkurrens.

Dömd: Carl Mårten Carlsson, Gränna – 920219, Dom: B 116-11, TR mål: B 3317-10

Yrkande: Kent Ekeroth har yrkat skadestånd avseende kränkning med 5 000 kr.

Påföljd: Påföljden bestäms till ett måttligt bötesstraff. Vid bestämningen av antalet dagsböter tar tingsrätten hänsyn till att Mårten Carlsson var enbart 18 år vid gärningstillfället. Mårten Carlsson döms att betala en avgift på 500 kr, som ska föras till en brottsofferfond.

Skadestånd: Rätten för politiska partier att inför allmänna val anordna offentliga sammankomster hör till en av demokratins grundpelare. Det kan därför anses som särskilt kränkande att en person som utövar en sådan rättighet utsätts för en sådan handling som Kent Ekeroth utsattes för.

Vätskan i muggen träffade dock inte Kent Ekeroths ansikte utan enbart hans kavaj. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att den kränkning som Kent Ekeroth utsatts för inte är av sådant allvarligt slag att han har rätt till ersättning för kränkning. Hans yrkande om ersättning för kränkning avslås därför.

Skiljaktig mening: Nämndemannen Gabriel Marco är skiljaktig och anför att han inte anser det styrkt att Mårten Carlsson kastat i väg muggen i avsikt att störa sammankomsten eller ofreda Kent Ekeroth. Han frikänner därför Mårten Carlsson från åtalet.

Nämndeman Gabriel Marco var uppsatt på Socialdemokraternas valsedel inför höstens val till Jönköpings kommunfullmäktige.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt