torsdag 5 maj 2011

Muslimer utan självkritik

MUSLIMER SPEKULERAR Yasri Khan från organisationen med det kvasiparadoxala namnet Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa orerar tämligen förvirrat i en debattartikel i SvD på tisdagen. Det hela går ut på att väst gjort sig skyldigt till hemska brott mot mänskligheten i jakten på terrorister.

Återigen sprids nyheten om Usama bin Ladins död. Något som nu bekräftats av USA:s president Barack Obama. Det så kallade "kriget mot terrorismen" har kostat tiotusentals människoliv. Främst har det drabbat civila i Mellanöstern, men även flera minoritetsgrupper runt om i väst. Perioden efter 11 september 2001 har varit dyster för arbetet med mänskliga rättigheter och för civila rättsprocesser. Flera länder har motarbetat civila rättigheter och den personliga integriteten har fått stryka på foten till förmån för "säkerhetsapparaten".

[...]

Hysterin och desinformationen har fått styra efter 11 september vilket har fått oerhörda konsekvenser. Västliga demokratier har använt sin fysiska militärmakt för att begå avskyvärda brott mot mänskligheten.

[...]

Kanske kan vi i framtiden åter ta med oss flaskvatten på flygplanet och slippa ta av oss skorna i flygkontrollen. Kanske kan vi nu slippa bli nakenscannade och intimt granskade av vakter på flygplatsen? Kanske kan vi nu ha en mer konstruktiv debatt om integritet och mänskliga rättigheter? En debatt där vi kan diskutera det absurda med datalagringsdirektivet (för att inte tala om kostnaden) och FRA-lagen men också den svenska polisens agerande vid misstanke om terrorbrott.

Läs hela artikeln hos SvD.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt