måndag 30 maj 2011

När högerpopulismen blir rumsren exemplet Danmark

YTTRANDEFRIHET Svenska journalisters närmast sjukliga besatthet av Danmark och den bra mycket tolerantare yttrandefriheten fortsätter att prägla tidningarnas ledarsidor. Att Sverige står ganska ensamt och isolerat då det gäller synen på invandring och integration verkar inte ha gått fram, i stället fortsätter man att beklaga sig över ”populismen” i grannländerna och resten av Europa.

Man menar att den offentliga politiska debatten om invandring i Danmark präglas av en ”rå ton” och att Dansk Folkeparti får sätta agendan även för andra partier. Får vi se samma utveckling i Sverige frågar sig tankesmedjan Idéfabriken med ordförande Luciano Astudillo (S) då man bjöd in till debatt på Cuba Café i förra veckan. Rubriken var ”När högerpopulismen blir rumsren – exemplet Danmark”.

Heidi Avellan, känd mångkultursvurmare och politisk chefredaktör på Sydsvenskan som författat artikeln, inleder med att bland annat kalla Sannfinländarna ”främlingsfientliga”. Redan där sätts alltså tonen för vad som komma skall och således blir det svårt att ta hennes ord på allvar. Dock återger hon samtal med danska debattörer som är intressanta, och som visar på hur illa ställt det är i ankdammen.

Peter Hervik, etnicitets- och migrationsforskare vid Aalborg universitet:

/…/ Svenskerne opfattes som politisk korrekte, som ikke siger lige ud, hvad de mener og derfor bliver indesluttede og indestængte.

Svenske journalister siger, at de passer på demokratiet ved at afvise "anti-demokratiske" og ind­vandrer-fjendtlige indslag. Og danske journalister mener, at de siger tingene lige ud af hensyn til demokratiet.

Jens Jonathan Steen, direktör för tankesmedjan Centrum-venstre akademiet:

Den store store forskel er at man føler man kan og dermed skal sige alt i Danmark, mens der i Sverige hersker en hård selvcensur for hvad der tillades. Begge dele har sine ulemper, men jeg tror, at der er en fare for at den politiske korrekthed i Sverige undertrykker latent ­utilfredshed som lurer under overfladen.

Følelser kan ikke undertrykkes i al evighed, som vi har set med væksten for Sverigedemokraterne og højrepolitiske partier i resten af Europa. Vi skal naturligvis udfordre de reaktionære stemmer, men vi skal også imødekomme den utryghed, som hersker i befolkningen.

[...]

De svenske medier har fastholdt en elitær og politiske korrekt linje, hvor store dele af befolkningen ikke bliver hørt. Samtidig har de danske medier spillet ukritisk med på en skadelig "dem og os"-linje. Begge dele er forkert.

Sydsvenskan

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt