onsdag 25 maj 2011

Fler kan tvångsutvisas genom ny asylpolitik

UTVISNINGAR Sverige ska utvisa fler illegala, och det snarast när personen fått avslag på sin asylansökan. Det är principen i överenskommelsen mellan rege­ringen och Miljöpartiet. Perioden januari – mars 2011 utvisades 115 personer i Skåne. I hela landet handlar det om en prognos med 3 200 personer för hela året.

Skånepolisen har en särskild spaningspatrull kallad "Möllevångspatrullen" som gör nedslag på arbetsplatser och hämtar in alla utan uppehålstillstånd och skickar dem till Migrationsverket Försvar. Problemet är att förvaren fulla vilket är frusterande för polisen.

Men det kostar att hålla igång försvarsplatser. Det finns 230 sådana där varje kostar 1 miljon kronor årligen. En rapport visade nyligen att man kan effektivisera verksamheten med 300 miljoner årligen vilket förutsätter att fler avvisas. Det är också anledningen till att Skånepolisen inrättat sin spaningspatrull och ökat på tempot.

Efter den amerikanska invasionen i Irak har ungefär 28 000 asylsökande därifrån fått uppehållstillstånd i Sverige. Efter 2008 har flera tusen fått avslag sedan Migrations­överdomstolen bedömde ­situationen i bland annat Bagdad som säkrare. Detta står dock i strid med FN:s rekommendationer.

Förra året genomfördes 2.500 tvångsutvisningar från Sverige.
I år görs 3.200, enligt pro­gnosen. Högen av ärenden växer hos polisen år från år. Varje år kommer 10.000 nya ärenden in. Ett par tusen av dessa har dock ändrat sig och reser hem frivilligt. Sammanlagt har polisen nu över 17.000 ärenden.

Ett dygn på förvar kostar 3.000 kronor. En transport inom landet kostar i genomsnitt 5.000 kronor.

I december 2008 gjordes den första stora utvisningen med ett chartrat plan till Bagdad. Sammanlagt har nu 26 flygningar genomförts, flera i samarbete med andra länder. Varje "charterflygning" kostar mellan 800.000 kronor och 2,1 miljoner kronor, enligt polisen. Till detta kommer personalkostnader. 2011 höjdes anslaget för resor med 40 miljoner kronor till 279 miljoner kronor. Sammanlagt kostar det 110 miljoner kronor per månad att så många som fått avslagsbeslut inte återvänder hem.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt