tisdag 24 maj 2011

Kaos präglar skolorna i Fosie

MALMÖ Skolinspektionen riktar hård kritik mot skolorna i Malmöstadsdelen Fosie där verksamheten beskrivs som näst intill kaosartad med elever som inte klarar de uppsatta målen, stök och personal som knappt kan tala svenska. Speciellt Munkhätteskolan pekas ut som särskilt bråkig och stökig.

På Munkhätteskolan, där i princip inga svenskar finns, uppnår endast hälften av eleverna behörighet till gymnasiet medan motsvarande siffra för Söderkullaskolan och Augustenborgsskolan ligger på 80-90 procent.

Även avseende värdegrundsarbetet sticker Munkhätteskolan ut. Eleverna uppger att stök och bråk är vardagsmat. För att få bukt med problemen har så kallade trygghetsvärdar från företaget Trygga skolan (tillhörande bevaknings- och säkerhetsföretaget Bevakningsgruppen AB) anlitats.

Enligt Skolinspektionen får de elever som inte har svenska som modersmål inte tillräckligt med stöd. Då det gäller språket vittnar även personalen om maktlöshet och att många av eleverna kan alltför dålig svenska.

Också i förskolan finns det problem. Ordinarie personal är sällan på plats och ersätts av outbildade vikarier. På vissa förskolor talar dessutom inte personalen varken svenska eller något av de alla språk barnen talar hemma.

– Ansvariga för skolan, både i stadsdelen Fosie och i Malmö kommun, måste nu ta sitt fulla ansvar för att både vända utvecklingen och säkra att eleverna får en god och likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går i, säger Lena Godin på Skolinspektionen och som ansvarat för tillsynen.

Sydsvenskan

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt