onsdag 25 maj 2011

Myterna om invandringen enligt en världsmedborgare

VAD ÄR SANT? En herre vid namn Sune Andersson kallar sig världsmedborgare och inte minst avskyr han SD, som enligt honom far med lögner, övedrifter eller myter. Sune har därför sammanställt sin lista baserat på SCB:s statistik för att avliva SD:s myter. Det ska sägas också att insändaren återfinns i lokal media: Hallandsposten.

Insändaren

”Statistiska Centralbyrån har tagit fram uppgifter som kan vara överraskande för många. Hushåll med utrikes födda betalar mer i inkomstskatt än helsvenska hushåll. Sverigedemokraterna lever på myterna kring invandringen. Utan myterna finns bara den främlingsfientliga kärnan kvar, så det är livsviktigt för SD:s Ronny Ledström (Halmstad) att odla lögnerna. Låt oss avliva några av dem.

Myten: Invandrare jobbar inte.
Sanningen: Lika stor andel av utrikes som inrikes födda, ca 50 procent, har arbete.

Myten: Invandrare lever på bidrag.
Sanningen: SCB har i flera inkomstfördelningsundersökningar visat att utrikes födda betalar mer skatt än de får i bidrag. Särskilt lönsamma är de hushåll som består av både svenskar och invandrare. De betalar mer skatt och får lägre socialbidrag än helsvenska hushåll.

Myten: När en har invandrat kommer hela släkten efter.
Sanningen: Var sjunde invandrare tar emot en anhörig. En stor del av anhöriginvandrarna är anhöriga till svenskar. En tredjedel av anknytningspersonerna är födda i Sverige och 60 procent är svenska medborgare.

Myten: Äldre anhöriginvandrare får mer i äldreförsörjningsstöd än svenskar får i pension.
Sanningen: Äldreförsörjningsstödet ges till både infödda svenskar och invandrare som har låg pension. Endast 5 procent av invandrade pensionärer får äldreförsörjningsstöd.

Det inte bara SD som för myterna vidare. Okunnighet hos journalister och politiker gör det är enklare att föra vidare en hörsägen än att ta reda på fakta. Invandringen har förändrats mycket sedan EU-inträdet. Under 80-talet och första halvan av 90-talet var 60 procent av invandrarna asylsökande eller anhöriga till asylsökande. Efter 1995 utgör den gruppen bara 30 procent. Nu domineras invandringen istället av EU-medborgare, anhöriga till svenskar och arbetskraftsinvandrare.

Sune Andersson, världsmedborgare”

SCB

Ronny Ledström blev för övrigt mordhotad i maj förra året. På ett skyltfönster till den fastighet där han bor hade någon tomte från extremvänstern sprayat: ”Här bor en sverigedemokrat – kill him”.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt