söndag 8 maj 2011

Reflektion över Muslimsk somalisk kvinna vägrar lösa giltig biljett

INSÄNDARE Det som visas i dessa filmklipp kan vid en första betraktelse tyckas vara tämligen harmlöst. Det visar emellertid i ett nötskal på den fullständiga respektlöshet för och motstånd mot att följa regler och lagar i det svenska samhället, som speciellt invandrare från MENA-länder och i synnerhet vissa muslimer uppvisar mot sina försörjare. De tar över huvud taget inte "seden dit de kommer". Exakt samma beteende och förakt går igen hos dem som bränner bilar, bränner skolor, kastar sten på poliser och utryckningspersonal, våldför sig på svenska kvinnor, stjäl från gamlingar, mobbar svenska elever och stjäl från dem och använder all slags förklenande omdömen om dem, lever rövare på nätter i bostadsområden där arbetande medborgare bor, lurar samhället på pengar genom olika identiteter, fifflar med familjestatus, fifflar med personlig assistans eller begår annan kriminalitet.

Etnologisk forskning visar att "förtroendet mellan människor är det kitt som håller samman samhället". Detta förtroende och respekten för andra är bland annat grunden till att det i Sverige är möjligt att upprätthålla världens näst högsta skattetryck. De flesta har hittills litat på att skattemedlen har använts för allas bästa och att alla gör rätt för sig och inte parasiterar på samhället. Betrakta nu det översitteri som den somaliska kvinnan visar mot busschauffören och mot alla de passagerare som tvingas att vänta på grund av intermezzot. De övriga passagerarna förefaller att ha förtroende för busschauffören som verkligen agerar helt exemplariskt men däremot inte alls för den bråkiga kvinnan. Detta att döma av de syrliga och irriterade kommentarerna och svordomarna från de övriga passagerarna.

Signaturen Snedvriden skriver i en kommentar om en tågresa mellan Malmö och Göteborg. Den illustrerar också på ett mycket bra sätt att inte "ta seden dit man kommer". Det allra mest beklämmande i denna berättelse är det ryggradslösa beteendet hos konduktören. Detta är tyvärr typiskt för väldigt många av dagens svenskar som är så oerhört rädda för att tala om vad som gäller och bristen på civilkurage. Till viss del förståeligt med tanke på risken för att ställas inför DO som tillämpar så kallad omvänd bevisföring och alla de anklagelser om rasism och trakasserier som är så vanligt förekommande från de politiskt korrekta multikulturförespråkarna – ivrigt påhejade av massmedia.

Betänk att det som händer i bussen numera sker i samhället i övrigt fast i större skala och med allvarligare följder. Våra politiker är genom en under lång tid fullständigt huvudlös invandringspolitik, en under tiotals år vanvettig energipolitik och genom egen girighet, på god väg att urholka detta förtroende till staten och mellan människorna. Trots världens näst högsta skatter räcker inte pengarna till välstånd och vård för våra gamla, inte till att underhålla vägar och järnvägar och en järnvägstrafik som tidvis vintertid mest kan liknas vid situationen i en bananrepublik, även om sådana har betydligt varmare klimat än Sverige. Skolan befinner sig i en utförsbacke och inom sjuk- och äldrevården står sparbetingen som spön i backen och sjukvårdsköerna är långa i storstäderna. Brottsligheten ökar trots allt fler poliser, fängelserna är bräddfulla och försvaret är kraftigt nedrustat. Få frågar sig varför inte dessa oerhört höga skatter räcker till och vart pengarna tar vägen. Journalisterna är tysta eller mörkar och praktiskt taget ingen forskning bedrivs och inga utredningar görs om vari det "svarta hålet" består.

Det borde inte komma som någon överraskning för våra politiker om tilliten till dem som styr i samhället minskar och att alltför många försöker sko sig, arbeta svart och enbart se till sitt eget bästa. Statsskulden är ca 1.100 miljarder eller 120.000 per person. När nästa lågkonjunktur kommer och speciellt om den varar i åratal, kommer hela det sociala systemet och rättsystemet att sättas på mycket svåra prov och att öka på statsskulden eller att höja skatterna lär inte vara möjligt. Följden kan då bli kraftiga nedskärningar i bidragssystemen, genom vilka framför allt människorna i de så kallade utanförskapsområdena livnär sig. De kravaller som har förekommit hittills kanske bara blir till en mild västanfläkt vid jämförelse med de kommande.

Nostradamus_i_norr

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt