fredag 6 maj 2011

PI del av vit makt-rörelsen enligt Expo

TRAMS Nu är Expo ute och ljuger igen – och tar samtidigt bra betalt för det. Den politiska organisationens propagandachef, Alexander Bengtsson, menar att anhängare av ”vit makt” har trappat upp aktiviteterna i bland annat Dalarna på senare år. PI frågar konstaterar åter igen att Expo och dess anhängare ser hjärnspöken bakom varje gathörn, att de näst intill saknar skinnskallarna från 90-talet och nu måste hitta på diverse ”hot” för att över huvud taget motivera sina jobb och löner.

– De har verkligen varit flitiga på att utnyttja Internet i propaganda och för att mobilisera kampanjer, säger han.
Anhängarna aktiviteter syns också tydligt i dagstidningarnas kommentatorsblogg.
– Tyvärr är exempelvis demokratiska partiers ungdomsförbund inte alls lika aktiva. Det blir inte sällan en extrem slagsida i kommentarer av artiklar om invandare och främmande kulturer.

På torsdagen befann sig Bengtsson i Borlänge där han föreläste för kommunanställda om vad han kallar rasistiska organisationer på nätet med tre gemensamma nämnare: rasism, antisemitism och antidemokrati.

– Företeelsen sammanfattas i Vit makt-begreppet. En liten men vital rörelse med många ansikten. Den skiljer sig från extremhögern som Sverigedemokratin framför allt i synen på semitism och demokrati. Medan extremhögern fruktar Islam gör Vit makt inte sällan gemensam sak med extrema islamister. De har likartade teorier om en judisk världskonspiration.

Och här kommer det – håll i er:

– En blogg som Politiskt inkorrekt är en av de mest på Internet. Varenda elev känner till den.

Dalademokraten

PI kommenterar: Att över huvud taget sammankoppla PI med högerextrema och rent nazistiska sidor är så dumt så man vet inte om man ska skratta eller gråta. Att vi är pro-USA och Israel, och ständigt påpekar detta och som konsekvens ofta får utstå spott och spe från högerextrema, ska tydligen inte tas hänsyn till enligt Bengtsson, i stället ”drar han alla över en kam” som det så populärt heter. Dessutom har vi flera skribenter som inte är helt pursvenska själva utan har rötter ute i hela Europa.

Att Expo gör denna dundertabbe får ändå ses som ett bevis på att de är livrädda för att det faktiskt går att föra sansade samtal kring den bisarra situation som i dag råder i Sverige kring frågor som dessa. Att människor inte längre accepterar den ”statliga sanningen” förmedlad via radio, TV och tidningar ses naturligtvis som ett enormt hot, ett hot mot deras världsbild som består av att Sverige fortsätter vara det extrema undantaget i Europa och världen och ytterligare förvandlas till oigenkännlighet.

Ett avskyvärt lågvattenmärke från Expo med andra ord. Ett tydligare bevis på deras frustration och rädsla kan knappast fås. Det är inte alltför långt kvar till nästa val, och med tanke på Sverigedemokraternas stora framgångar i skolvalen kan det ge en fingervisning om hur förstagångsröstarna kommer att agera 2014, något som Exoi självklart anser måste kvävas i sin linda.

Nej, ni har vi provat flum och trams i några decennier. Facit: det gick så där. Nu svänger pendeln åt andra hållet i stället, och de som avgör hur långt den ska gå åt det andra hållet är politiker och journalister själva, det är helt upp till dem att antingen acceptera att människor kan ha olika åsikter och oroas över utvecklingen i landet eller fortsätta i samma stil och därmed kväva befolkningens betänkligheter, något som inte lär sluta väl för någon av oss.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt