söndag 22 maj 2011

Insändare: Vem har stulit vår demokrati?

INSÄNDARE För mig framstår vår statsminister som en dålig statsman och politiker. Han verkar faktiskt ha valt bort det där med demokrati och folkstyre? I alla fall när det gäller 5,7 % av väljarkåren. Han är en statsminister som visar sura miner när riksdagens ledamöter inte röstar som han vill. En statsman som inte fördömer övergrepp på politiker utan anser att vissa politiker får räkna med det? En landsfader som mumlar om att vi inte får skuldbelägga muslimer, när en muslimsk självmordsbombare vill ta med hans medborgare till himmelriket. Han verkar heller inte inse att det i förlängningen kan drabba alla politiker, om vi får en acceptans för mobbing och våld mot politiker. Att det faktiskt kan drabba också moderater om man inte har en absolut nolltolerans.

En långsiktigt tänkande statsman hade tagit in SD i värmen och ansträngt sig för att behandla dem som alla andra. En smart och förtänksam statsman som prioriterar sitt land och sitt folk. En statsman som inte vill verka för en splittring eller uppmana till ett VI och ett DOM. Tyvärr verkar vi ha brist på sådana i Sverige, men gott om politiskt korrekta svansviftare?

Man behöver bara titta på hur politiker i Finland handskas med Sannfinnländarna. Det har aldrig varit tal om att utesluta dem från någonting. Så kortsynt och odemokratisk är man inte i Finland. Man tänkte ge dem fullt upp i regeringsarbetet och ta med dem så det skulle bli svårt för dem att profilera sig i sina frågor. Fast nu vet jag att de har hoppat av regeringssamarbetet. Just för att stå fria att driva sina egna frågor. Men många politiker i Finland anförde  demokratiskälet till att man absolut inte kan utesluta ett parti på något sätt.

Och som det står i vår egen demokratiutredning: "Varje medborgare förbinder sig att visa tolerans och respekt, särskilt gentemot de människor som man av olika anledningar inte är överens med".

Och så skulle jag gjort om jag varit Fredrik Reinfeldt. Tagit in SD i värmen och gett dem ett köttben att tugga på och sett till att de haft fullt upp i utskott och annat. Även om jag själv inte uppskattar dem så har 5,7% visat att de gjorde det. Så allt man gör mot SD-ledamöterna gör man egentligen mot dessa 350 000 människor som har valt dem. Väljarförakt brukar vi kalla det. Det makten visat upp hittills är det mest flagranta väljarförakt jag någonsin sett i Sverige.

I all sin outgrundliga vishet gör FR tvärtom. Han gör allt han kan för att stigmatisera dem. Genom det visar han vad demokrati betyder för honom: Absolut Ingenting. Han har hjälpt till att förvandla riksdagen till alla mobbares egen lilla sandlåda. Det är inte så vi vill se vår regering och riksdag, som Riksmobbarna. Det är en nationell skam att människor som pratar vitt och brett om demokrati och yttrandefrihet sedan i praktiken visar fullständig avsaknad av både det ena och det andra.

Det har varit många olika sorters attentat mot SD och SDU, och de verkar konstigt nog aldrig vara tillräckligt allvarliga för att nå medierna?

Ett av de allvarligaste hände 13/5 i Göteborg, mot riksdagsledamoten William Petzäll. Då en sten träffade bilens vindruta där Petzäll satt, och glassplittret yrde. Ett attentat mot en riksdagsledamot är ett attentat mot demokratin. Ett attentat mot allas lika värde och allas rätt till en åsikt. Och i vår dumokrati går ingen ut och fördömer detta! Vår media tycker inte heller att det finns anledning att ta upp det. TT-notisen löd: "Sten träffade vindruta". Frågan är om man kan skriva mer kryptiskt än så? Det här börjar bli allvarligt eftersom det är satt i system av vänsterextremister. Det är politisk förföljelse och i andra sammanhang hade Amnesty uttalat sig. Nu uttalar sig inte ens vår statsminister. Genom att inte göra det, legitimerar han våld mot oliktänkande. Går det våldet överstyr och resulterar i allvarliga skador på någon, har statsministern en icke föraktlig del att svara för.

Hur är det nu med slagorden tolerans, yttrandefrihet, demokrati och allas lika värde? Vem är det som alla de här vackra orden gäller, egentligen? För vi kan se att det inte gäller de svenskar och invandrare som tillsammans utgör Sverigedemokraterna.

Thomas Jefferson: "Vår frihet hänger på pressens yttrandefrihet och kan inte begränsas utan att gå förlorad".

Om man slutar känna tillit och förtroende för politiker så kommer det sakta men säkert att ge oss ett helt annat samhälle. Man behöver inte vara engagerad i SD eller ens tycka som dem i någon enda fråga, för att anse att behandlingen av dem strider mot demokratins grundregler. Och behandlingen av SD motverkar i många fall sitt syfte. I teorin har vi lärt oss att vi är en demokrati, men i praktiken ser vi makten spotta på demokratin numera.

Det blir så konstigt ibland. När det är vänsterfolk ute på gatorna som skriker och slåss för att "bevara demokrati och yttrandefrihet och allas lika värde". Det här gör man genom att totalt solka ner ordet demokrati, fullständigt strunta i yttrandefriheten och utan att begripa det, håna parollen om allas lika värde.

I en gedigen demokrati skulle naturligtvis politiker av alla sorter gå ut och starkt fördöma allt odemokratiskt uppträdande. Man vet, eller borde åtminstone veta, att alla måste få komma till tals om man vill ha en demokrati. För demokrati är inte på något sätt ett naturgivet tillstånd, utan vi måste hela tiden kämpa för det som vårt samhällsideal. Om de styrande då berättar hur mycket demokrati vi har, samtidigt som man ständigt underminerar den, så har vi ett problem. I mitt samhälle har det blivit en parodi. Man skryter om den, skriver och pratar ofta om den, men har förvisat den från våra offentliga församlingar. Det gäller tyvärr både kommunalt och på riksplanet. Det gör många av oss rätt illamående att höra det enfaldiga skrytet om hur bra vi är. När vi både ser och förstår att demokrati, det gäller bara om man har rätt åsikter. Och rätt åsikter bestäms av journalister och politiker?

"Den politiska korrekthetens värld är en värld där demokratin är överflödig eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten per definition är antidemokrater som ska exkluderas". (Jonathan Friedman)

I samband med Sverigedemokraterna hör man ibland, "att de inte är demokratiska" och ställer inte upp på "allas lika värde"? Det här är något jag ofta hört så det är dags att skärskåda dessa yttranden.

Vad är demokrati? Enligt Riksdagens egen hemsida:

Det innebär folkstyre, att alla myndiga personer får delta på lika villkor i valen, och varje människa har en röst. Majoriteten bestämmer men får aldrig förtrycka minoriteten. En regering som inte stöds av sin riksdag kan fällas genom ett misstroendevotum. Principen kallas parlamentarism och Sverige är en parlamentarisk demokrati.

Det är också en grundläggande rättighet i en demokrati att få ge uttryck för tankar och känslor i tal och skrift. Informationsfrihet är viktigt och innebär att alla har rätt att skaffa sig eller sprida information. Rättsäkerhet innebär att alla ska vara lika inför lagen. Lagarna ska vara tydliga, det ska klart framgå vad som är lagligt eller olagligt och domstolarna ska vara självständiga från partipolitiken.  Också rätten att gå med i eller bilda en förening är grundläggande i en demokrati.

Det här är alltså vad som kännetecknar en demokrati. Och "allas lika värde" här består i att alla myndiga får delta på lika villkor i valen och varje människa har en röst. Informationsfrihet ska råda för alla och vi ska alla vara lika inför lagen.

Så vad av det här är det som Sverigedemokraterna inte uppfyller? Jag kan faktiskt inte hitta det? Har jag missat något?

Däremot ser jag att Sverigedemokraterna behandlas odemokratiskt genom att majoriteten faktiskt försöker förtrycka dem. Det erkände Reinfeld vid uppgörelsen med MP. "Så att SD inte får vara med och påverka i sin viktigaste fråga". Vilket verkade vara det viktigaste, och han var glad och stolt över det.  Att man går emot folkviljan och bryter mot Sveriges lagar är bieffekter. Men vad gör man inte för att få knäppa SD på näsan? Man försöker på alla sätt som står till buds att utesluta dem. Informationsfriheten verkar inte riktigt gälla dem heller eftersom media numera agerar åsiktspolis. Domstolar ska vara självständiga från partipolitiken. Samtidigt som man har politiskt tillsatta nämndemän? En del offer ska faktiskt också skylla sig själva enligt en framstående bedömare. Rätten att gå med i en förening gäller tydligen inte heller Sverigedemokrater? För de delar inte "värdegrunden". Någon tar sig rätten att säga att en annan människa inte delar en nyligen uppfunnen värdegrund. Som innehåller vad? Det får vi aldrig veta.  Och då finns det konstigt nog aldrig en enda journalist som har några frågor? Om demokrati. Om yttrandefrihet. Om vad denna värdegrund består av.

Så har vi generalfloskeln nr 1: Allas lika värde. Det är en vida spridd politisk korrekt floskel som innehåller tankegången att alla människor i världen har samma värde. Tittar man närmare på det så är det en illusion.

Varför inte lite mer ödmjukt säga att vi, i vårt land, vill arbeta för människors lika värde? Vi vill försöka se varje individs värde. Personligen ser jag ett slags filosofiskt okränkbart människovärde hos oss alla. Men i realiteten finns inget lika värde för oss människor, har genom världshistorien aldrig någonsin funnits, och kommer trots all svensk propaganda , aldrig att finnas. Läs  Julia Caesars krönika där hon tittar på "allas lika värde". Den är suverän.

Men det verkar som om alla våra makthavare fullständigt struntar i hur vi fungerar som människor. Du ska vara god, din lille jävel. Du ska älska alla människor för de är lika mycket värda som du. De verkar tro att vi uppnått ett högre stadium i medvetandet där vi inte längre ska besväras av normala mänskliga instinkter och känslor längre. Och politiker och andra beslutsfattare försöker visa all sin godhet och sin snällism i teorin. I praktiken lever man så långt bort från sin omhuldade mångkultur som man kan komma. Men vi, de hunsade medborgarna, törs inte ens andas om att vi kanske ser ett större värde i vår familj, våra landsmän eller kulturer lika vår. Ett fullständigt självklart yttrande som inte på något sätt innebär att man har något emot eller ogillar andra kulturer. Världen över lever människor som anser sin kultur bäst. Det är helt enkelt ett normalt, sunt och inlärt mänsklig förhållningssätt. Utom hos oss. Där ska det nästintill sjukförklaras. Vi bör nämligen vara "globalister". Eftersom det helt går emot vårt mänskliga reaktionssätt förstår jag att de som säger sig vara det uppnått denna högre medvetenhet.

Demokratiutredningen: "därför vill vi hävda att varje människa har

  • Lika värde: varje människa har samma värde som alla andra,
  • Ett unikt värde, varje människa är oersättlig som person,
  • Ett egenvärde: ingen är någonsin enbart ett medel för något annat eller någon annan".

Sen vet jag inte varför SD inte skulle vara för allas lika värde, allas unika värde och egenvärde? För att man vill inskränka invandringen? Det har väl egentligen inte med allas lika värde att göra?  Att inte släppa in alla i Sverige skulle förneka det värdet? Eller? Men då är inte många partier helt och hållet för detta lika värde eftersom de flesta vill ha en reglerad invandring? För övrigt blir väl egentligen all sorts reglering och värdering av människor en förbrytelse mot det lika värdet. Vi kan bara nämna skolbetyg. En klar överträdelse vad det gäller allas lika värde. Här har man synbarligen inte tagit till sig synsättet än?

Sen är det bara vi svensksvenskar som behöver bekymra oss om det där lika värdet. Är du muslim är det självklart att människor inte har lika värde. En kvinnas värde är kanske hälften av mannens. Kräver vi då som land att man följer vår syn på allas lika värde? Ack nej, det gäller bara oss svenskar. Något annat vore rasistiskt och islamofobiskt.

Kräver vi att man följer den jämlikhet vi har i Sverige? Nejdå inte det heller, du är fri att ha en alldeles egen variant om du tillhör någon minoritet, en variant som passar din kultur, enligt Statens ungdomsstyrelse. Intressant, må jag säga. Så det är alltså bara för svenskar det gäller med jämlikhet?

Men vad har lika värde och att inskränka invandringen till Sverige med varandra att göra? Man förnekar väl inte på något sätt allas lika värde? Men man inser att ett litet land bara kan integrera ett visst mått av människor om man ska kunna behålla sin egenart och välfärd och kunna ta hand om de som kommer på ett bra sätt. Men nu använde jag sunt förnuft och självbevarelsedrift igen. Aj, aj, aj. Sådant är numera bannlyst.

Alla som kommer hit har precis samma människovärde som oss. Vem har någonsin förnekat det? Att inte ha skäl att stanna här varken ökar eller minskar någons människovärde. Att aktivt begränsa hur många människor man tar emot kan däremot ge möjlighet till en bättre integration av de som redan finns här. Att bekämpa segregering och evigt utanförskap hos dem som redan är här skulle i min värld vara prioriterat, framför att fylla på med människor till segregation och evigt utanförskap?

Jag förstår fortfarande inte hur man kränker allas lika värde genom att säga det?

En annan intressant variant jag hört är att SD ska "slänga ut alla invandrare"? Varför i hela friden skulle man göra det? Och var står det i partiprogrammet? Ja, det är det aldrig någon som vet men man är orubbligt övertygad om det. Det enda jag sett är att man ska kunna få återvändandebidrag. Men det finns redan idag så det kan väl inte vara så chockerande?  I själva verket är det så att den invandrare som vill försvenskas och vara med i vårt samhälle är hjärtligt välkommen. Vi är ett generöst folk och vill du vara med blir vi bara glada. Det kräver naturligtvis att du delar vår syn på vissa saker, t ex demokrati och jämlikhet. Det kräver också att du faktiskt gillar vårt land och vill tillhöra oss. Det kräver självklart att du avhåller dig från kriminalitet. Och gör du inte det ska du kunna utvisas. Och är det så att du håller fast vid och ska följa Koranen i allt, har vi ett stort problem.

Islam är inte kompatibel med vårt samhälle om man ska leva efter den. Islam är inte kompatibel med något västerländsk, demokratiskt samhälle. Land efter land börjar också komma på det nu. Utom Sverige.

Apropå överenskommelsen MP och alliansen säger språkröret Peter Eriksson i ÖC " – Något sådant har man inte gjort i andra länder och det tycker jag är en väldigt lyckad strategi.(?) Den har brutit vapnet ur händerna på Sverigedemokraterna. De har tappat sin viktigaste fråga och det är jag väldigt nöjd med."

Det vore intressant att få veta den folkliga förankringen för den här överenskommelsen? Andra länder kanske intresserar sig lite för folkviljan, ekonomin och landets lagar? Lagarna ska vara tydliga och gälla lika för alla, stod det som kännetecken för en demokrati. I Sverige ska vi betala illegala immigranters sjukvård, tandvård och skolgång. För annars börjar kalla vindar blåsa, vår öppenhet är i fara och allas lika värde är attackerat. Alla semestrande som kommer till vår sjukvård då, frånkänner man dem människovärde alltså och ska be dem betala? Usch, så hemskt.

Demokrati och yttrandefrihet har tydligen försvunnit. Medan vi tittade bort och kände oss säkra på att det var vårt, att det var gediget och hållfast, var det någon som stal alltihop.

Tydligen ska Dumsnällheten och Ignoransen  vara våra ledstjärnor istället, medan vi oförtrutet monterar ner både all välfärd och oss själva som nation. Våra politiker slåss med alla medel för DUMOKRATIN i den Heliga Multikulturens namn.

Magica de Hex

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt