söndag 1 maj 2011

Obedövad kastrering av smågrisar och tidelag förbjuds

POLITIK På onsdagen röstade SD och den övriga oppositionen igenom ett förslag om att lagstiftning mot obedövad kastrering av grisar ska införas. Riksdagen röstade igenom förslaget efter att regeringspartierna begärt rösträkning. Tack vare SD:s vågmästarposition röstades även ett förbud mot tidelag igenom.

Josef Fransson (SD), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet kommenterar beslutet:

– Sverige ska vara ett föredöme inom djurskyddsområdet vilket vi dessvärre inte är i detta avseende då vi i princip är det enda landet i närområdet som kastrerar grisar helt utan bedövning. Det är därför glädjande att riksdagen nu beslutat att det ska lagstiftas om ett förbud förutsatt att det finns alternativa metoder för att säkerställa kvaliteten på griskött och god djurhållning.

– Det är också glädjande att riksdagen efter många om och men äntligen röstade igenom ett förbud mot djursex. Hade det inte varit för Sverigedemokraternas vågmästarposition hade regeringen aldrig accepterat dessa förslag. I sammanhanget kan nämnas att allianspartierna under föregående mandatperiod röstat ned exakt samma förslag.

MyNewsdeskUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt