söndag 17 juli 2011

Affes Statistik-blogg: Smärtsamma konstateranden

Affes Statistik-blogg har sammanställt färska siffror över ekonomiskt bistånd, d.v.s. socialbidrag fördelat på svenskfödda och utrikes födda i Sveriges 24 största kommuner. Affe har märkligt nog haft stora svårigheter i år att sammanställa statistiken. Hör och häpna: myndigheterna har gjort det svårare att sammanställa siffrorna. SCB:s ansvar för statistiken har överflyttats till Socialstyrelsen inte långt efter det att Bengt Westerberg har blivit utsedd att ”utreda SCB”. Som Affe säger i sin blogg ”har inte Westerberg skadat Sverige tillräckligt? Kan han inte få bli landshövding någonstans i stället?”

Inte minst tack vare att Thoralf Alfsson har jagat Socialstyrelsen har siffrorna blivit tillgängliga, mitt i semestern.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt