fredag 22 juli 2011

Avfälling från Islam? Döden är när

ISLAM David Wood är en evangeliskt kristen amerikan. En av dessa som svenska PK-media har lärt oss att inte ens ta i med tång. Religiositet i Sverige kan vara komplicerat just för att vi är ett utpräglat sekulärt land. Det är kanske en bidragande orsak till varför vi överrumplas med byxorna neddragna av djupt religiösa invandrare från islamistiska länder? Oaktat detta har David Wood en fullkomlig guldgruva av kunskap, citat och hänvisningar till koranen och haditherna (citat från Muhammed) för alla PI-läsare som känner ett behov av att kunna motsäga PK-personer som hävdar - à la Gardell – att avståndstagande från islam handlar om okunnighet.

Generellt är straffet för muslimer som lämnar tron döden. David Wood för det i bevis via olika citat. Abul Ala Mawdudi, islamistisk lärd under 1900-talet:

För alla som känner till den islamistiska lagen är det känt att straffet för en muslim som lämnar tron, en kuffar – otrogen – är döden, avrättning. En del muslimer ifrågasatte detta i slutet av 1800-talet, men under de 1200 århundradena dessförinnan hade alla muslimer varit överens om straffet.

Wood konstaterar att koranen/sura är mycket motsägelsefull, man kan finna argument för och emot en mängd saker. Däremot är hadith, citaten som tillskrivs Muhammed, otvetydiga. Mawdudis citat hänvisar till koranen

Koranen 9:11-12: Men om de ångrar sig och fortsätter be, och ge till mindre bemedlade, är de era bröder i tron. Om de bryter sina löften och öppet ifrågasätter islam så ska ni bekämpa dem.

Koranen 16:106: Den som ifrågasätter gud, efter att ha trott på honom – inte han som är utsatt för tvång utan han som öppnar sitt sinne för misstron – ska få uppleva guds vrede och straff.

David Wood påpekar att det kan vara lätt att uppfatta det som straffen ska utmätas i framtiden. Han påpekar att i det muslimska samhället utmäts straffen omgående mot otrogna judar och kristna. Enligt sura 9:29 ska muslimer kämpa mot judar och kristna som ”inte iakttar den sanna religionens bud”.

Koranen 4:89: De otrogna skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Ta dem inte till bundsförvanter förrän de överger ondskans rike för att tjäna gud. Om de återgår till sin tidigare hållning, grip dem och döda dem, var ni än finner dem.

Haditherna är otvetydiga i sitt budskap. Citat från Muhammed, olika samlingar:

Sahih al-Bukhari 6922: ”Den som än vänder ryggen åt islam – döda honom.”

Sahih al-Bukhari 6930: ”En del unga dumskallar kommer att vilja lämna sin religion. Var ni än finner dem: döda dem eftersom vem som än dödar dem kommer att få sin belöning på uppståndelsens dag.”

Muhammed sänder Abu Musa och Mu’adh ibn-Yamal till Jemen. De finner en avfälling fastnaglad med kedjor.

Sahih al-Bukhari 6923: ”Vem är det här?” frågade Mu’adh. ”Han är jude, blev muslim, ångrade sig och återgick till judendomen” svarade Abu Musa. Han bad därefter Mu’adh att sätta sig varpå den senare svarade: ”Jag sätter mig inte förrän han är död. Det är vad gud och hans budbärare befaller” varpå han upprepade samma mening tre gånger. Därefter beordrade Abu Musa att avfällingen skulle dö.”

Sahih al-Bukhari 6921: ”Ibn Umar, Az-Zuhri och Ibrahim sa: ”En kvinnlig avfälling (en som lämnar islam) ska dödas.”

Andra samlingar av Muhammed-citat:

Sahih Muslim 4154: ”Guds budbärare säger att en muslims blod enligt lagen endast får flyta om han 1. dödar en avfälling, 2. dödar en äktenskapsbrytare, 3. strider för sitt liv.”

Sunan Abu Dawud 4345-4346: Abdullah ibn-Sahr var en avfälling, men mycket omtyckt. Folk omkring honom ville inte döda honom vilket Muhammed var väldigt arg och upprörd över. Uppenbarligen böjde han sig ändå för dem som inte ville döda Abdullah.

Sunan Abu Dawud 4347: ”När en slav flyr och återfaller i mångguderi kan han enligt lag dödas.”

Sunan an-Nasai’i 4025: ”Efter min död kommer ni att sättas på prov. Folk kommer uppträda ondskefullt och ni får uppleva stora katastrofer. Vem ni än ser försöka smita från den gemensamma bönen (jama’ah) eller skapa splittring i den muslimska menigheten (ummah=islams hus): döda honom. Allah är närvarande i den gemensamma bönen och den som försöker splittra den muslimska enigheten är satan själv.”

Enligt den muslimska sägnen dödade en grupp avfällingar en av Muhammeds herdar och drev iväg de kameler han vaktade. När Muhammed fick tag på dem straffade han dem med eftertryck: han brände deras ögonhålor med brännjärn och högg av deras händer och fötter innan han lämnade dem att försmäkta i öknens sol. Efter denna händelse undrades över varför de torterades och dödades.

Sunan an-Nasa’i 4040: ”Straffades de för sin synd eller för att de var avfällingar – kuffars?” frågade Abdul-Malik. ”För att de var kuffars” svarade Anas.

Att mörda en medmänniska betyder mindre än att vara avfälling, en kuffar.

Den rättrogne fjärde khalifen, Ali , brände avfällingar på bål. Motiveringen/ursäkten för det är:

Jami at-Tirmidhi 1458: ”Vem som än lämnar islam kommer vi att döda.”

Sunan Ibn Majah 2535: ”Vem som än ändrar sin religion: döda honom .”

David Wood påpekar att man finner samma budskap i de ovan nämnda sex olika haditherna, men att attityden är densamma i ytterligare andra:

Al-Muwatta – Imam Malik 36.18.15: ”Allahs budbärare sa att om någon byter religion är det bara att hugga av hans huvud!”

Al-Bayhaqi: ”Kvinnan Umm Ruman blev avfälling och profeten beordrade att hon skulle erbjudas islam igen och ångra sig, annars skulle hon avrättas.”

Umm Ruman vägrade återvända till islam och avrättades därför.

Poängen med att PI förmedlar denna kunskap är att en PI-läsare således inte behöver huka i fullständig okunskap inför PK-folk och islamister. PK-folket vet ingenting om vad islam representerar; de viljetänker och drömmer.

De flesta invandrare från islamistiska länder har blivit matade med citaten ovan från modersmjölken. Skrapa litet på ytan och fram kommer föraktet mot oss kuffars hos många islamister. Vi ser det dagligen representerat i en mängd olika brott som begås av islamisterna i vårt land. Oavsett om det handlar om stenkastning mot utryckningsfordon, sabotage av landets skolor, stöldgods som säljs på marknader, utsugning av vår sjukvård och sociala system för understöd, våldtäkter, blodsbröllop, gängkrig eller mord på öppen gata.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt