fredag 1 juli 2011

Drägg, pack och avskum som ska slängas ut ur landet!

FRISPRÅKIGT Fredrik Bergqvist (M) i Norrköping skräder inte orden om rivaliserande invandrargäng som skjuter på öppen gatan. Han får medhåll av Lars Stjernkvist, före detta partisekreterare för S.

Bergqvist skriver på sin blogg:

Det verkar som att media blir överraskade ett vi politiker är överens om ett problem. Det handlar inte om olika fotbollslag som vi håller på, jag tror inte det finns någon politiker som vill ha de kriminella gängen i samhället. Problemet är den rättstillämpning som har byggts upp i Sverige under de senaste decennierna. Sverige har ett sjukt system med straffrabatt för brott. Är du effektiv och begår många brott så döms du inte för samtliga utan får ett kortare straff än om de bedömdes var för sig. Systemet borde vara det omvända, begår du fem brott ska straffet multipliceras med exempelvis faktor 1.2. Först då blir Sverige en oattraktiv marknad för de kriminella gängen att agera på.  De flesta av de nu häktade är redan väl kända av polisen och har redan suttit inne ett par år. Jag förespråkar absolut inte dödstraff men däremot kännbara fängelsestraff. När polis och åklagare har lyckats fånga buset ska de också förvaras inlåsta i tryggt förvar. Buset skrattar år det svenska rättsväsendet som liknas vid betald semester, det måste bli en ändring på det, och det är vi politiker som kan ändra systemet.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt