fredag 15 juli 2011

Opinion: Nolltolerans mot islamiseringen

OPINION Alla som vill kan studera hur islam genom århundradena betett sig när de erövrat länder och områden. För islamister är det självklart att göra allt för att sudda ut en befintlig kultur genom att bränna bibliotek och arkiv, tortera och halshugga kaffrer och få befolkningar att underkasta sig den enda sanna läran, islam. Det nämnda tillhör det heliga kriget jihad, men det finns också ett lågintesivt jihad som för närvarande äger rum i exempelvis Europa och Nord-Amerika. Jag menar att Sverige ska ha noll tolerans för alla de uttryck vi ser på detta lågintensiva heliga krig.

Vad är ett lågintensivt jihad? Jag anser att det är en mängd olika företeelser i vårt land idag och exemplifierar i följande punkter:

1. Det förtryck som vi motståndare till islamiseringen utsätts för genom att kallas islamofober och xenofober. Vi får inte ifrågasätta invandringspolitiken och islamiseringen utan att utsättas för glåpord. Ens åsikter hånas som icke politiskt korrekta.  2. Locket läggs på när ett avslöjande efter ett annat kommer i form av fakta angående den misslyckade integrationspolitiken i landet. 3. Fakta kallas för åsikter, en spade får inte kallas för, just en spade. 4. Politiker förefaller inte inse betydelsen av att barn till immigranter som är födda i Sverige inte klarar av att ha fullständiga betyg från högstadiet. Hur ska de kunna försörja sig i framtiden? Är det dessa ungdomar som ”ska torka gamla i baken”?

4. Ett krig mot det ordnade Sverige i form av sabotage av skolor, våld mot brandkår, sjukvård och polis. Att detta våld, denna allmänförstörelse på kort sikt främst drabbar de områden invandrare bor i struntar/förstår sabotörerna inte. På längre sikt drabbar det givetvis oss alla. Både skattebetalarna ekonomiskt och samhället generellt i form av en ökad misstänksamhet, avståndstagande och fördömande av religiösa folkgrupper 5. Avsaknad av respekt för den privata rätten till egendom – se andra inlägg på PI idag om stölder i bl.a. livsmedelsbutiker. 6. Ökad social oro som leder till bildande av medborgargarden. Det senare har i Sverige varit absolut förbjudet och betraktats som oerhört syndigt så länge jag minns, frågan är om inte detta blir alltmer vanligt allteftersom vi konstaterar polisen och rättsväsendets handfallenhet inför vålds- och sabotage-vågen vi upplever.

7. En totalt hänsynslös mesighet från myndigheters sida som potentiellt leder till enormt lidande när oskyldiga får allvarliga infektioner. Skolstyrelsen har förbjudit en skola – se annat inlägg på PI – att undersöka om ett invandrande skolbarn har en just allvarlig infektion. När jag i början av 1990-talet arbetade som flyktingläkare var det självklart att screena för infektioner – inte minst för att kunna behandla en flykting på ett adekvat och medmänskligt sätt. HUR kan man få det att bli fel att förebygga sjukdomar? VAD har drabbat PK-Sverige?

8. Ett ökande våld i samhället i form av gängkrig och våldtäkter. Det är inte alls märkligt att muslimska och afrikanska män är de vanligaste våldtäktsmännen, jämför den norska polisens statistik. Dels är kvinnor i islam inte värda mer än hälften av vad män är värda, de ska dessutom bara hålla käft när en man känner för sex och det är en fjäder i hatten att lära kaffer-kvinnor var skåpet ska stå; underkastelse är namnet. Dels är det en gammal och fortfarande vital del i många afrikanska länders krigföring att våldta kvinnor allteftersom lusten faller på. Notera FNs arbete mot de systematiska våldtäkterna i Kongo.

9. Att kränkta och diskriminerade personer kan dra oskyldiga, eller inte, inför rätta. Man får snabbt tyst på en uppstudsig medborgare som inte vill anställa en hårfrisörska, som bär hijab exempelvis, om de är medvetna om att det kommer att kosta dem enorma summor, så stora att de sannolikt går i konkurs om de skulle vidhålla sin diskriminering.

Jag menar att punkterna ovan är exempel på ett lågintensivt jihad som i förlängningen kan få oss till underkastelse inför islam, om inte annat så av ren utmattning. Huruvida islamisterna själva är medvetna om effekterna av sina handlingar låter jag vara osagt, men det är absolut nödvändigt att de muslimer som flytt sina odemokratiska länder för att leva i Västerlandet och assimileras/integreras här att med kraft, råd, dåd och aktivitet arbeta emot islamiseringen av Sverige. Att vi själva inte får ge upp, att vi visar nolltolerans mot detta är förstås givet.

Madame du Nord

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt