fredag 29 juli 2011

Norge före terrorn: islamiseringsiver från eliten

OPINION Under de senaste tre åren före terrorattentaten i Norge engagerade ett par frågor folket och debatten. Framför allt var det frågan om den norska polisen skulle få lov att bära hijab i tjänsten. Den 29 januari 2009 beslöt den norska koalitionsregeringen att be Polisstyrelsen (Politidirektoratet) om att ändra polisens uniformsreglemente så att hijab skulle tillåtas i tjänsten. Justitieminister Knut Storbergets slutsats till regeringen var dessförinnan: Ja till religiösa huvudplagg.

En storm bland folk och media utbröt som resulterade i att både justitieministern och statsminister Jens Stoltenberg förnekade att något sådant beslut skulle ha tagits. Tidningen VG (Verdens Gang) fick tillgång till protokoll från både regeringskonferens och justitiedepartementet och spelet bakom lyckta dörrar – bakom folkets rygg – avslöjades.

Frågan hade väckts hösten 2008 av en muslimsk kvinna som ville söka till Polishögskolan på villkor att hon kunde vara säker på att få använda hijab i tjänsten.

Under hösten 2008 gjorde Polisstyrelsen en utredning som kom till slutsatsen att hijab skulle tillåtas att använda till polisuniformen och meddelade justitiedepartementet sitt beslut. Källor inom styrelsen bekräftade sedemera att de hade uppfattat regeringens propå som ett beställningsverk.

I oktober 2008 kom polisfacket Politiets Fellesforbunds slutsats: att polisen inte accepterar hijab till uniformen. Dess ordförande Arne Johannessens besked var glasklart: ”Polisens uniform ska vara helt neutral och lika för alla i kåren”.

Medan eliten i AP, de i regeringsapparaten var positivt till hijab i polisen mötte de en mur av motstånd från gräsrötterna i sitt eget parti. Som Trond Henry Blattmann från Arbeiderpartiet i Vest-Agder konstaterade:

Folket är emot, partiet är emot och väldigt många av AP:s Stortingsledamöter är emot. Jag tycker hanteringen av saken är dålig. Regeringen har liten kontakt med den organisation de är en del av.

Starka krafter inom AP arbetade emot eliten och sin egen justitieminister som drog sig tillbaka från offentligheten och blev sjukskriven under en period.

Statsminister Stoltenberg drog tillbaka sitt tidigare stöd till polis-hijab efter att han fått klart för sig hur stort det folkliga motståndet var mot hijab-idén. Rent praktiskt visades det i och med att Fremskrittspartiet gick fram sex procent – till nästan 30 procent – i opinionsundersökningarna i februari 2009 efter debatten om hijab och smygislamiseringen av Norge.

Aftenposten
NRK

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt