fredag 29 juli 2011

Läkare med dålig språkförståelse anmäld

HÄSSLEHOLM I november 2009 kom en patient in till Hässleholms sjukhus och klagade över akuta ryggbesvär efter en akupunkturbehandling. Denna blev då undersökt av en utländsk läkare med bristfälliga svenskkunskaper vilket resulterade i att patienten anmälde händelsen till Socialstyrelsen.

Patienten klagar på kroppsundersökningen läkaren utförde samt dennes bristande språkförståelse. Efter undersökningen blev patienten inlagd på strokeavdelningen och en ny undersökning gjorde inte förrän dagen därpå, vilket också kritiseras.

Socialstyrelsen har begärt ett yttrande från sjukhusets verksamhetschef, Katharina Ornstein, som uppger att ”strokeavdelningen bedömdes vid vårdtillfället vara den avdelning som bäst lämpade sig för patientens rehabilitering” samt att ”läkaren genomgått den fortbildning som, alla läkare med utbildning från annat land än Sverige och med annat modersmål än svenska, erbjuds där individuellt anpassad språkutbildning ingår”.

NSK

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt