söndag 17 juli 2011

Muslimskt krav på bindande blasfemi-resolution i FN avslogs

Yttrandefrihet%20ska%20g%C3%A4lla%20%C3%A4ven%20vid%20h%C3%A4delse

SEGER FÖR YTTRANDEFRIHET Den 23 juli 2009 undertecknade Irlands president Mary McAleese en lag om ärekränkning och förtal, det vill säga en lag mot blasfemi (hädelse) som i förbifarten också kriminaliserar blasfemiska och kränkande uttalanden om religioner. Lagen säger att "en person som publicerar eller yttrar något blasfemiskt skall anses ha begått ett brott och skall, i det fall han eller hon fälls på denna åtalspunkt, dömas till böter inte överstigande 25000 euro".

Blasfemibrott är det när någon yttrar eller publicerar något som är "grovt kränkande eller förolämpande i relation till ämnen som hålls för heliga av någon religion, och därigenom vållar upprördhet hos ett betydande antal av religionens anhängare" och där det dessutom är fallet att personen i fråga "avser att orsaka sådan upprördhet genom publiceringen eller yttrandet i fråga".

En åtalad kan frikännas om han eller hon kan bevisa att "en förnuftig person skulle finna genuint litterärt, konstnärligt, politiskt, vetenskapligt, eller akademiskt värde i den sak som berörs av brottet". Det åligger alltså den åtalade att visa att hans handling är befogad, inte de upprörda troende att visa att deras reaktion är berättigad.

­Under förevändning att skydda troende från kränkning erbjuder man således ett redskap för fanatiker att sätta munkavle på sina kritiker.

FN och det muslimska blasfemikravet

För snart två år sedan antog FN en resolution mot blasfemi. Resolutionen är inte bindande för medlemsstaterna, men i ett uttalande sa Pakistans FN-ambassadör Masood Khan att OIC (Organization of Islamic Conference) strävar mot en bindande resolution i framtiden enligt en 10-års-plan OIC antog 2005. Om OIC skulle få igenom en bindande resolution skulle det innebära ett totalförbud mot att kritisera islam, dess företrädare m m (imamer, praktiserande, ”profeten”, Koranen, tolkningar).

Men FN accepterar inte deras krav. Nu har FN:s kommitté för mänskliga rättigheter sagt nej och hänvisar artikel 19 som rör yttrandefriheten.

Krister Thelin, ledamot i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, säger:

- Här får vi ett dokument som hjälper till att tolka yttrandefriheten, och de legitima undantag som måste finnas. Det blir till hjälp för alla dem som kämpar för yttrandefrihet.

Advokat Percy Bratt, ordförande Civil Rights Defence, säger:

- I ett öppet demokratiskt samhälle får man finna sig i att man blir förolämpad och kränkt av andra människors opinionsyttringar och kulturyttringar. Man får kritisera och till och med driva med andra människors religionsuppfattningar och andra uppfattningar

- Att FN gör den här markeringen kan inte överskattas. Det har väldigt stor betydelse.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt