fredag 29 juli 2011

Åkesson (SD): Ohederligt att koppla oss till terroristen

TERRORDEBATTEN Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, som i går publicerade sina tankar kring terrordåden i Norge, fortsätter i dag att utveckla dessa och fokuserar på hur media och vänstern nu försöker plocka så många osmakliga poäng de bara kan.

Vi är övertygade om att alla aktörer i det demokratiska samhället agerar med goda avsikter men att vi kommer fram till olika slutsatser om hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för god samhällsutveckling. För oss är det svårt att definiera massmördaren på annat sätt än som att han är en representant för ondska och död, skriver Jimmie Åkesson  på Göteborgspostens debattsida.

Jag tror att vi alla har svårt att sätta ord på vad vi kände när nyheten om vad som skett i vårt västra grannland först nådde oss. Allt stannade upp och de känslor som tog plats var en stor sorg blandat med vrede och inte ens nu, flera dagar efteråt, räcker orden till för att beskriva vår chock och bedrövelse. Våra tankar finns nu i första hand hos offren, deras anhöriga och hela det norska folket. Utrikesministern uttryckte det som vi nog alla kände på fredagen med orden: nu är vi alla norrmän

Jag påpekade redan på fredagen det viktiga i att vi avhåller oss från att spekulera om eventuella motiv och gärningsmannens bakgrund. Även om det ännu återstår en hel del utredningsarbete innan vi har alla fakta på bordet kan vi redan nu, med vad som nu är känt som grund, ändå konstatera vissa saker angående detta fasansfulla brott.

Angrepp på hela systemet

Dessa attentat som i första hand tycks ha varit riktade mot de norska socialdemokraterna är i förlängningen också ett angrepp på hela det demokratiska systemet. Det är därför av största vikt att vi alla är tydliga med att vi aldrig kommer att kompromissa vad gäller demokrati, ickevåld och vårt öppna samhälle. Vi har själva, om än lyckligtvis i betydligt mindre skala, fått känna på konsekvenserna av det politiska våldet i form av bland annat mordförsök på våra företrädare och har länge understrukit behovet av att hela samhället och alla politiska aktörer tydligt måste ta avstånd från alla former av politiskt våld.

Bättre debatt i Norge

Till skillnad från i Norge där man är återhållsam med att dra långtgående slutsatser av det inträffade kan vi i svensk media hitta mängder med opinionsbildare som inte drar sig för att plocka billiga politiska poäng på denna tragedi. Allra längst har journalisten Lisa Bjurwald gått när hon genom märkliga analyser i media kommer fram till att så väl mitt parti som Nicolas Sarkozy, Angela Merkel och David Cameron bär någon slags skuld för det inträffade. Detta därför att vi samtliga har kritiserat mångkulturalismen. Det är en djupt ohederlig argumentation och fel gör också en lokal företrädare i mitt parti när han på ett oacceptabelt sätt skyller gärningsmannens politiska våldsdåd på massinvandringspolitiken.

På samma sätt skulle man kunna skuldbelägga Miljöpartiet för Una-bombaren, som angav kampen mot miljöförstöringen som ett av de primära skälen till varför han påbörjade sina bombräder. Visst kan politiska och religiösa ideologier vara skuld till terrorism, men då är det också just dessa våldsideologier som skall pekas ut och inga andra. Europas demokratiska massinvandringskritiker har lika lite gemensamt med den norske massmördaren som Socialdemokraterna har med vänsterorienterade terrorgrupper som Röda armé-fraktionen i Tyskland eller Röda Brigaderna i Italien.

Man försöker i debatten att placera in massmördaren i samma ideologiska fack som mitt parti. Jag kan dock inte känna någon som helst ideologisk samhörighet med denna person.

I hans så kallade manifest möts man av ett sammelsurium av frimurarmytologi, invandringskritik, konspirationsteorier och konservatism men framför allt består hans texter av en svart-vit världsbild som kännetecknas av demokratiförakt och våldsfetischism.

Vi sverigedemokrater ser inte på våra motståndare som förrädare med onda avsikter. Vi är övertygade om att alla aktörer i det demokratiska samhället agerar med goda avsikter men att vi kommer fram till olika slutsatser om hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för god samhällsutveckling. För oss är det svårt att definiera massmördaren på annat sätt än som att han är en representant för ondska och död.

Farligt ute

Han för i sina texter också fram att han är antirasist, ateist, kristen, HBT-vän, pro-Israel och att hans förebild är Winston Churchill. Ska man anklaga alla som tycker likadant som mördaren i enskilda sakfrågor är man således mycket farligt ute.

Trots att våra belackare försöker påskina annat har Sverigedemokraterna aldrig haft som syfte att försöka skuldbelägga muslimer eller invandrare i vår kritik av islamismen eller mångkulturalismen som bygger in splittring i det svenska samhället. Vi tänker heller inte acceptera att politiska meningsmotståndare använder sig av en massmördare för att försöka solka ned våra idéer och vårt arbete för ett bättre och tryggare samhälle. I en stund som denna är uppslutningen kring demokratin viktigare än någonsin och det fria åsiktsutbytet är en omistlig del av denna demokrati. Den som försöker kväva det öppna samtalet och tysta sina meningsmotståndare genom att grundlöst stämpla dem som galningar och medskyldiga till massmord går bara antidemokraterna och terroristerna till mötes.

Jimmie Åkesson (SD)

Partiledare

Sverigedemokraternas riksdagsblogg

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt