måndag 11 juli 2011

Lankeser inte välkomna till Nya Zeeland

INDONESIEN Ett skepp med runt 85 illegala immigranter från Sri Lanka på väg till Nya Zeeland har fångats in av den indonesiska marinen. Skeppet ligger för närvarande förankrat i Tanjung Pinang i Indonesien och de illegala immigranterna ombord vägrar att överge sitt skepp.

Inför journalister har de illegala immigranterna hållit upp skyltar med texter som "We like to go to New Zealand", "Our future life is in New Zealand" och "We need New Zealand". Nya Zeelands premiärminister har med eftertryck svarat att de inte är välkomna.

I understand that some of those asylum seekers are holding flags or signs that say they might want to come to New Zealand, and our very simple message to them is they are not welcome.


Migranterna hävdar att de är inte är illegala invandrare utan asylsökande flyktingar som behöver Nya Zeelands hjälp och kräver nu att FN ska gå in och hjälpa dem att ta sig till Nya Zeeland.

Ingen vet vad som kommer att hända men det verkar som om kaptenen och övrig navigationspersonal har övergivit skeppet.

Premiärministern menar att det här bara bekräftar hans farhågor om att bara är en tidsfråga innan stora fartyg från fjärran delar av världen försöker ta sig till nya Zeeland

It confirms what I’ve been saying for some time; it’s only a matter of time before large vessels, steel hulled vessels capable of navigating their way to New Zealand or Canberra or far away parts of the world, would try and make their way here.

Daily Mirror Stuff

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt