tisdag 19 juli 2011

Islamiseringen del 1: Mens? Då får du inte vara med och be!

ISLAMISERINGEN Titta på bilderna från Valley Park Middle school i Toronto, Kanada idag. Nej, vi har inte gjort en resa 1 000-1 400 år bakåt i tiden. Det här är ingen privat- eller friskola, utan en vanlig skattefinansierad sådan. På bilden ses en grupp längst fram nära imamen – den gruppen utgörs av pojkar – bakom dem, väl skilda åt, finns en grupp flickor. Allra längst bak i salen sitter ytterligare några flickor. Varför sitter de där? Jo, därför att de har mens och därmed betraktas som orena. De får inte beblanda sig med de andra barnen.

Hur är detta möjligt i Västerlandet idag? Dels att ägna sig åt könsapartheid, dels att peka ut kvinnor med sin månatliga blödning som varande orena?

SUN TV:s John Robson talar med juristen Kathryn Marshall. Detta händer på skoltid, efter fredagslunchen då en imam kommer till skolan för att hålla bönestunden. Givetvis kan flickor och pojkar inte gå in i salen genom samma dörr. Pojkarna går in genom huvudingången och flickorna, förstås, från baksidan.

För alla närvarande måste de flickor som har mens avslöja att de har den regelbundet återkommande händelsen. Hur roligt är det när man är i nedre tonåren och har alla dessa hormonella förändringar i kroppen och är i färd med att komma överens med sig själv och de förändringar som sker i ens kropp?

Kathryn Marshall, som också har studerat Kvinnokunskap, undrar var alla kvinnoorganisationer – som annars är så på bettet när det gäller könsdiskriminering – har tagit vägen? Var finns de när verklig diskriminering äger rum? När de behövs? Jämför FI och andra i Sverige!

Skolan har i sin iver att visa tolerans dels upplåtit lokaler på skoltid dels accepterat könsapartheid och dessutom systematisk mobbning av flickor som har mens.

I Kanada finns religionsfrihet, människor är lika mycket värda oavsett kön, ras, etnicitet och sexuell läggning. Det är förbjudet för kristna präster att i skolan hålla andakt eller exempelvis be ”Fader Vår”. Hinduer, buddhister eller judar är inte tillåtna att hålla andakt. Muslimer däremot, som har så stora krav på anpassning av sin omgivning till sin tro, som vid minsta motstånd känner sig kränkta och skriker rasism och islamofobi så snart de inte blir tillgodosedda som de önskar, får till och med bryta kanadensiska lagar.

Känns inte attityderna igen från Sverige? Detta lågintensiva jihad, islamiseringen av våra länder sker obönhörligen, oupphörligen inom alla olika områden i samhället. Det är dags att sätta stopp och dessutom att backa.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt